定风波原文,翻译,赏析_拼音版_作者李珣 

定风波

作者:李珣 朝代:唐代
定风波原文
志在烟霞慕隐沦,功成归看五湖春。一叶舟中吟复醉,
云水,此时方认自由身¤
花岛为邻鸥作侣,深处,经年不见市朝人。
已得希夷微妙旨,潜喜,荷衣蕙带绝纤尘。
十载逍遥物外居,白云流水似相于。乘兴有时携短棹,
江岛,谁知求道不求鱼¤
到处等闲邀鹤伴,春岸,野花香气扑琴书。
更饮一杯红霞酒,回首,半钩新月贴清虚。
又见辞巢燕子归,阮郎何事绝音徽。帘外西风黄叶落,
池阁,隐莎蛩叫雨霏霏¤
愁坐算程千万里,频跂,等闲经岁两相违。
听鹊凭龟无定处,不知,泪痕流在画罗衣。
雁过秋空夜未央,隔窗烟月锁莲塘。往事岂堪容易想,
惆怅,故人迢递在潇湘¤
纵有回文重叠意,谁寄?解鬟临镜泣残妆。
沉水香消金鸭冷,愁永,候虫声接杵声长。
帘外烟和月满庭,此时闲坐若为情。小阁拥炉残酒醒,
愁听,寒风叶落一声声¤
惟恨玉人芳信阻,云雨,屏帷寂寞梦难成。
斗转更阑心杳杳,将晓,银釭斜照绮琴横。
定风波拼音解读
zhì zài yān xiá mù yǐn lún ,gōng chéng guī kàn wǔ hú chūn 。yī yè zhōu zhōng yín fù zuì ,
yún shuǐ ,cǐ shí fāng rèn zì yóu shēn ¤
huā dǎo wéi lín ōu zuò lǚ ,shēn chù ,jīng nián bú jiàn shì cháo rén 。
yǐ dé xī yí wēi miào zhǐ ,qián xǐ ,hé yī huì dài jué xiān chén 。
shí zǎi xiāo yáo wù wài jū ,bái yún liú shuǐ sì xiàng yú 。chéng xìng yǒu shí xié duǎn zhào ,
jiāng dǎo ,shuí zhī qiú dào bú qiú yú ¤
dào chù děng xián yāo hè bàn ,chūn àn ,yě huā xiāng qì pū qín shū 。
gèng yǐn yī bēi hóng xiá jiǔ ,huí shǒu ,bàn gōu xīn yuè tiē qīng xū 。
yòu jiàn cí cháo yàn zǐ guī ,ruǎn láng hé shì jué yīn huī 。lián wài xī fēng huáng yè luò ,
chí gé ,yǐn shā qióng jiào yǔ fēi fēi ¤
chóu zuò suàn chéng qiān wàn lǐ ,pín qí ,děng xián jīng suì liǎng xiàng wéi 。
tīng què píng guī wú dìng chù ,bú zhī ,lèi hén liú zài huà luó yī 。
yàn guò qiū kōng yè wèi yāng ,gé chuāng yān yuè suǒ lián táng 。wǎng shì qǐ kān róng yì xiǎng ,
chóu chàng ,gù rén tiáo dì zài xiāo xiāng ¤
zòng yǒu huí wén zhòng dié yì ,shuí jì ?jiě huán lín jìng qì cán zhuāng 。
chén shuǐ xiāng xiāo jīn yā lěng ,chóu yǒng ,hòu chóng shēng jiē chǔ shēng zhǎng 。
lián wài yān hé yuè mǎn tíng ,cǐ shí xián zuò ruò wéi qíng 。xiǎo gé yōng lú cán jiǔ xǐng ,
chóu tīng ,hán fēng yè luò yī shēng shēng ¤
wéi hèn yù rén fāng xìn zǔ ,yún yǔ ,píng wéi jì mò mèng nán chéng 。
dòu zhuǎn gèng lán xīn yǎo yǎo ,jiāng xiǎo ,yín gāng xié zhào qǐ qín héng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李珣 李珣 李珣,字李德润,约896年前后在世,五代梓州(今四川三台县)人。前蜀秀才,词风比较冲淡,以小词为后主所赏,著有《琼瑶集》,今已佚。…详情

定风波原文,定风波翻译,定风波赏析,定风波阅读答案,出自李珣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。华夏诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.chshici.com/shi/46334.html

诗词类别

李珣的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语